Simultánne tlmočenie sa počas Norimberského procesu osvedčilo. Svedčí o tom i skutočnosť, že počas prvého Valného zhromaždenia OSN v Londýne začiatkom roku 1946 ukrajinský delegát spomenul, že v Norimbergu sa používa simultánne tlmočenie. Uviedol, že v OSN majú vystupovať najlepší zástupcovia štátov a nie iba tí, ktorí plynule ovládajú cudzie jazyky. OSN vyslalo misiu do Norimbergu, aby jej členovia na vlastné oči videli, ako funguje simultánne tlmočenie.

Bolo len prirodzené, že oslovili šéfa tlmočníkov počas Norimberského procesu Léona Dosterta, aby zaviedol simultánne tlmočenie v OSN. Do OSN s ním aj viacerí tlmočníci z Norimbergu, napr. Haakon Maurice Chevalier, Elisabeth Heywardová, Patricia Jordanová, Jean Meyer, Marie-Rose Wallerová, George Khlebnikov, Genia Rosoffová či Jurij Vasilčikov. Oleg A. Trojanovský pôsobil ako tlmočník Nikitu Chruščova v OSN a neskôr sa stal sovietskym veľvyslancom pri OSN. Marie-France Skunckeová, rodená Roseová, sa neskôr stala generálnou tajomníčkou AIIC, medzinárodnej organizácie zastupujúcej profesionálnych tlmočníkov vo svete.

Zasadnutie Valného zhromaždenia v New Yorku umožnilo delegátom vyskúšať novinku – simultánne tlmočenie. Začalo sa len s dvoma jazykmi – angličtinou a francúzštinou – a neskôr sa pridali ruština, španielčina a čínština. Účastníci mohli v dvoch experimentálnych sálach použiť slúchadlá, kabelážou prepojené s tlmočníckymi kabínami, vďaka čomu sa mohli naladiť na preklad do svojho jazyka súbežne s prejavom rečníka.

Nie všetci diplomati hneď nadšenie privítali túto myšlienku. Niektorí si mysleli, že nová technika im nedá dosť času na premyslenie. I odporcovia simultánneho tlmočenia si však uvedomovali, že šetrí čas. Ak napríklad prejav trvá hodinu a tlmočí sa simultánne do štyroch jazykov, ušetria sa štyri hodiny v porovnaní s tradičným systémom konzekutívneho tlmočenia.

Preto sa rozhodlo, že nové simultánne tlmočenie sa bude testovať šesť týždňov a potom Sekretariát OSN na návrh delegátov prijme rozhodnutie, či v ňom pokračovať, alebo ho zrušiť.

Rozhodnutie OSN už všetci poznáme.