GIF03x

Tlmočenie na rokovaniach (konzekutívne)

Tlmočenie na rokovaniach (konzekutívne)

Tlmočník s rečníkom sa v hovorení striedajú. S takýmto tlmočením ste sa už určite stretli na rôznych prednáškach. Konzekutívne tlmočenie sa často používa na obchodných rokovaniach alebo školeniach.

Ovládame aj techniku tlmočníckeho zápisu – nebudeme vám teda skákať do reči po každej vete, preto môžete bez obáv vyjadriť aj dlhšie súvislé myšlienky, ktoré verne zreprodukujeme.

Rečník delí svoj prejav na krátke úseky, ktoré tlmočník postupne tlmočí (tlmočník s rečníkom sa v hovorení striedajú). S takýmto tlmočením ste sa už určite stretli na rôznych prednáškach. Konzekutívne tlmočenie sa často používa na obchodných rokovaniach alebo školeniach.

Ovládame aj techniku tlmočníckeho zápisu – nebudeme vám teda skákať do reči po každej vete, preto môžete bez obáv vyjadriť aj dlhšie súvislé myšlienky, ktoré verne zreprodukujeme.

Rečník delí svoj prejav na krátke úseky, ktoré tlmočník postupne tlmočí (tlmočník s rečníkom sa v hovorení striedajú). S takýmto tlmočením ste sa už určite stretli na rôznych prednáškach. Konzekutívne tlmočenie sa často používa na obchodných rokovaniach alebo školeniach.

Ovládame aj techniku tlmočníckeho zápisu – nebudeme vám teda skákať do reči po každej vete, preto môžete bez obáv vyjadriť aj dlhšie súvislé myšlienky, ktoré verne zreprodukujeme.

Tlmočník s rečníkom sa v hovorení striedajú. S takýmto tlmočením ste sa už určite stretli na rôznych prednáškach. Konzekutívne tlmočenie sa často používa na obchodných rokovaniach alebo školeniach.

Ovládame aj techniku tlmočníckeho zápisu – nebudeme vám teda skákať do reči po každej vete, preto môžete bez obáv vyjadriť aj dlhšie súvislé myšlienky, ktoré verne zreprodukujeme.

GIF04x

Tlmočenie na konferenciách (simultánne)

Tlmočenie na konferenciách (simultánne)

Tlmočník tlmočí prejav priamo do uší poslucháčov bez toho, aby musel rečník zohľadňovať, že jeho slová sa tlmočia. V bežnom živote sa so simultánnym tlmočením najčastejšie stretnete v televízii, kde sa týmto spôsobom tlmočia prejavy zahraničných hostí, alebo na konferenciách so zahraničnými účastníkmi. Pri tomto druhu tlmočenia je nevyhnutná tlmočnícka technika (technické zariadenie na tlmočenie) a obvykle dvojica tlmočníkov, ktorí sa v tlmočení striedajú, aby sa zachovala kvalita tlmočenia.

Tlmočenie prebiehajúce súbežne s prejavom rečníka. Tlmočník tlmočí prejav priamo do uší poslucháčov bez toho, aby musel rečník zohľadňovať, že jeho slová sa tlmočia. V bežnom živote sa so simultánnym tlmočením najčastejšie stretnete v televízii, kde sa týmto spôsobom tlmočia prejavy zahraničných hostí, alebo na konferenciách so zahraničnými účastníkmi. Pri tomto druhu tlmočenia je nevyhnutná tlmočnícka technika (technické zariadenie na tlmočenie) a obvykle dvojica tlmočníkov, ktorí sa v tlmočení striedajú, aby sa zachovala kvalita tlmočenia.

Simultánne tlmočenie je vhodné na konferencie, rokovania s viacerými zahraničnými účastníkmi, vzdelávacie semináre, prednášky, tlačové konferencie, čiže všade tam, kde by konzekutívne tlmočenie bolo príliš zdĺhavé, a tam, kde je možné nainštalovať tlmočnícku kabínu.

Tlmočenie prebiehajúce súbežne s prejavom rečníka. Tlmočník tlmočí prejav priamo do uší poslucháčov bez toho, aby musel rečník zohľadňovať, že jeho slová sa tlmočia. V bežnom živote sa so simultánnym tlmočením najčastejšie stretnete v televízii, kde sa týmto spôsobom tlmočia prejavy zahraničných hostí, alebo na konferenciách so zahraničnými účastníkmi. Pri tomto druhu tlmočenia je nevyhnutná tlmočnícka technika (technické zariadenie na tlmočenie) a obvykle dvojica tlmočníkov, ktorí sa v tlmočení striedajú, aby sa zachovala kvalita tlmočenia.

Simultánne tlmočenie je vhodné na konferencie, rokovania s viacerými zahraničnými účastníkmi, vzdelávacie semináre, prednášky, tlačové konferencie, čiže všade tam, kde by konzekutívne tlmočenie bolo príliš zdĺhavé, a tam, kde je možné nainštalovať tlmočnícku kabínu.

Tlmočník tlmočí prejav priamo do uší poslucháčov bez toho, aby musel rečník zohľadňovať, že jeho slová sa tlmočia. V bežnom živote sa so simultánnym tlmočením najčastejšie stretnete v televízii, kde sa týmto spôsobom tlmočia prejavy zahraničných hostí, alebo na konferenciách so zahraničnými účastníkmi. Pri tomto druhu tlmočenia je nevyhnutná tlmočnícka technika (technické zariadenie na tlmočenie) a obvykle dvojica tlmočníkov, ktorí sa v tlmočení striedajú, aby sa zachovala kvalita tlmočenia.

GIF05x

Poradenstvo

Poradenstvo

Poradíme vám, kedy je vhodnejší ktorý typ tlmočenia, všetky výhody aj nevýhody ľudskou rečou, nie hantírkou. Potrebujete iné jazyky než angličtinu a nemčinu? Máme širokú sieť kontaktov na overených kolegov, ktorých vám veľmi radi odporučíme, lebo s nimi máme dlhoročnú úspešnú spoluprácu. Túto službu poskytujeme bezplatne.

Rečník delí svoj prejav na krátke úseky, ktoré tlmočník postupne tlmočí (tlmočník s rečníkom sa v hovorení striedajú). S takýmto tlmočením ste sa už určite stretli na rôznych prednáškach. Konzekutívne tlmočenie sa často používa na obchodných rokovaniach alebo školeniach.

Ovládame aj techniku tlmočníckeho zápisu – nebudeme vám teda skákať do reči po každej vete, preto môžete bez obáv vyjadriť aj dlhšie súvislé myšlienky, ktoré verne zreprodukujeme.

Rečník delí svoj prejav na krátke úseky, ktoré tlmočník postupne tlmočí (tlmočník s rečníkom sa v hovorení striedajú). S takýmto tlmočením ste sa už určite stretli na rôznych prednáškach. Konzekutívne tlmočenie sa často používa na obchodných rokovaniach alebo školeniach.

Ovládame aj techniku tlmočníckeho zápisu – nebudeme vám teda skákať do reči po každej vete, preto môžete bez obáv vyjadriť aj dlhšie súvislé myšlienky, ktoré verne zreprodukujeme.

Poradíme vám, kedy je vhodnejší ktorý typ tlmočenia, všetky výhody aj nevýhody ľudskou rečou, nie hantírkou. Potrebujete iné jazyky než angličtinu a nemčinu? Máme širokú sieť kontaktov na overených kolegov, ktorých vám veľmi radi odporučíme, lebo s nimi máme dlhoročnú úspešnú spoluprácu. Túto službu poskytujeme bezplatne.

GIF06x

Konferencia na kľúč

Konferencia na kľúč

Na vašom podujatí budú viac než dva jazyky? Zostavíme pre vás tím tlmočníkov, ktorí bežne pracujú na viacjazyčných podujatiach. Na rozdiel od agentúry u nás za to neplatíte províziu. Radi odporučíme aj poskytovateľa ozvučovacej techniky, s ktorým máme dlhoročné dobré skúsenosti. Ak plánujete podujatie pre úzky kruh účastníkov, vieme zabezpečiť vlastnú ozvučovaciu techniku, nemusíte platiť nič naviac.

Tlmočenie prebiehajúce súbežne s prejavom rečníka. Tlmočník tlmočí prejav priamo do uší poslucháčov bez toho, aby musel rečník zohľadňovať, že jeho slová sa tlmočia. V bežnom živote sa so simultánnym tlmočením najčastejšie stretnete v televízii, kde sa týmto spôsobom tlmočia prejavy zahraničných hostí, alebo na konferenciách so zahraničnými účastníkmi. Pri tomto druhu tlmočenia je nevyhnutná tlmočnícka technika (technické zariadenie na tlmočenie) a obvykle dvojica tlmočníkov, ktorí sa v tlmočení striedajú, aby sa zachovala kvalita tlmočenia.

Simultánne tlmočenie je vhodné na konferencie, rokovania s viacerými zahraničnými účastníkmi, vzdelávacie semináre, prednášky, tlačové konferencie, čiže všade tam, kde by konzekutívne tlmočenie bolo príliš zdĺhavé, a tam, kde je možné nainštalovať tlmočnícku kabínu.

Tlmočenie prebiehajúce súbežne s prejavom rečníka. Tlmočník tlmočí prejav priamo do uší poslucháčov bez toho, aby musel rečník zohľadňovať, že jeho slová sa tlmočia. V bežnom živote sa so simultánnym tlmočením najčastejšie stretnete v televízii, kde sa týmto spôsobom tlmočia prejavy zahraničných hostí, alebo na konferenciách so zahraničnými účastníkmi. Pri tomto druhu tlmočenia je nevyhnutná tlmočnícka technika (technické zariadenie na tlmočenie) a obvykle dvojica tlmočníkov, ktorí sa v tlmočení striedajú, aby sa zachovala kvalita tlmočenia.

Simultánne tlmočenie je vhodné na konferencie, rokovania s viacerými zahraničnými účastníkmi, vzdelávacie semináre, prednášky, tlačové konferencie, čiže všade tam, kde by konzekutívne tlmočenie bolo príliš zdĺhavé, a tam, kde je možné nainštalovať tlmočnícku kabínu.

Na vašom podujatí budú viac než dva jazyky? Zostavíme pre vás tím tlmočníkov, ktorí bežne pracujú na viacjazyčných podujatiach. Na rozdiel od agentúry u nás za to neplatíte províziu. Radi odporučíme aj poskytovateľa ozvučovacej techniky, s ktorým máme dlhoročné dobré skúsenosti. Ak plánujete podujatie pre úzky kruh účastníkov, vieme zabezpečiť vlastnú ozvučovaciu techniku, nemusíte platiť nič naviac.

Ako funguje tlmočenie?

Ako zistím, či potrebujem simultánne alebo konzekutívne tlmočenie?

Opýtajte sa nás, radi vám poradíme, máme bohaté skúsenosti a vieme vám vymenovať výhody aj nevýhody všetkých druhov tlmočenia

Pri simultánnom tlmočení je všetko bezprostredné, tlmočenie prebieha súbežne/paralelne s prejavom rečníka, nedochádza k časovým posunom, poslucháči si ani nemusia uvedomiť, že (napr.) prednáška je v cudzom jazyku. Rečník tiež ihneď vidí reakciu publika, nie až s odstupom ako pri konzekutívnom, teda následnom tlmočení. To sa hodí napríklad na tlačovky, kde by slúchadlá poslucháčov skôr obťažovali.

Simultánne tlmočenie nemusia počúvať tí, ktorí rečníkovi rozumejú. Konzekutívne tlmočenie, ak trvá dlhšie (celá prednáška), je únavné až otravné pre ľudí, ktorí tlmočenie nepotrebujú, a podujatie trvá dvakrát toľko. Hodí sa však pri obchodných rokovaniach.

Na druhej strane je výrazne lacnejšie, keďže nevyžaduje technické vybavenie. Konzekutíva je optimálna pre menšie a kratšie formáty, napr. bilaterálne rokovanie, tlačová konferencia, obchodné rokovanie, ale aj tlmočenie v priestoroch, kam nie je možné umiestniť simultánnu techniku.

Opýtajte sa nás, radi vám poradíme, máme bohaté skúsenosti a vieme vám vymenovať výhody aj nevýhody všetkých druhov tlmočenia

Pri simultánnom tlmočení je všetko bezprostredné, tlmočenie prebieha súbežne/paralelne s prejavom rečníka, nedochádza k časovým posunom, poslucháči si ani nemusia uvedomiť, že (napr.) prednáška je v cudzom jazyku. Rečník tiež ihneď vidí reakciu publika, nie až s odstupom ako pri konzekutívnom, teda následnom tlmočení. To sa hodí napríklad na tlačovky, kde by slúchadlá poslucháčov skôr obťažovali.

Simultánne tlmočenie nemusia počúvať tí, ktorí rečníkovi rozumejú. Konzekutívne tlmočenie, ak trvá dlhšie (celá prednáška), je únavné až otravné pre ľudí, ktorí tlmočenie nepotrebujú, a podujatie trvá dvakrát toľko. Hodí sa však pri obchodných rokovaniach.

Na druhej strane je výrazne lacnejšie, keďže nevyžaduje technické vybavenie. Konzekutíva je optimálna pre menšie a kratšie formáty, napr. bilaterálne rokovanie, tlačová konferencia, obchodné rokovanie, ale aj tlmočenie v priestoroch, kam nie je možné umiestniť simultánnu techniku.

Čo je tlmočnícka technika?

Je to technické zariadenie, ktoré potrebujeme pri tlmočení.
V prípade konzekutívneho tlmočenia stačí, ak nás bude počuť, takže potrebujeme len mikrofón (ak je nutný).
Náročnejšie je to však v prípade simultánneho tlmočenia. Vtedy potrebujeme tlmočnícku kabínu (zvukovo izolovanú kabínu či miestnosť), odposluch rečníka s možnosťou ovládať hlasitosť a mikrofón. Obvykle sa náš tlmočený prejav prenáša do slúchadiel poslucháčom.

Je to technické zariadenie, ktoré potrebujeme pri tlmočení.
V prípade konzekutívneho tlmočenia stačí, ak nás bude počuť, takže potrebujeme len mikrofón (ak je nutný).
Náročnejšie je to však v prípade simultánneho tlmočenia. Vtedy potrebujeme tlmočnícku kabínu (zvukovo izolovanú kabínu či miestnosť), odposluch rečníka s možnosťou ovládať hlasitosť a mikrofón. Obvykle sa náš tlmočený prejav prenáša do slúchadiel poslucháčom.

Čo musím pre tlmočníka zabezpečiť?

Dobré ozvučenie. Môže sa to zdať ako banalita, ale to, či tlmočník správne počuje všetko, čo rečník hovorí, predstavuje 50% úspechu dobrého tlmočenia.

Ďalšou vecou je prestávka na obed. Počas celodenných tlmočení si aj my potrebujeme oddýchnuť a doplniť energiu. Treba preto počítať s tým, že nebudeme môcť bez prestávky kvalitne a sústredene tlmočiť celý deň.

A vodu. Pri neustálom rozprávaní človeku veľmi rýchlo vyschne v hrdle  :)

Dobré ozvučenie. Môže sa to zdať ako banalita, ale to, či tlmočník správne počuje všetko, čo rečník hovorí, predstavuje 50% úspechu dobrého tlmočenia.

Ďalšou vecou je prestávka na obed. Počas celodenných tlmočení si aj my potrebujeme oddýchnuť a doplniť energiu. Treba preto počítať s tým, že nebudeme môcť bez prestávky kvalitne a sústredene tlmočiť celý deň.

A vodu. Pri neustálom rozprávaní človeku veľmi rýchlo vyschne v hrdle  :)

Čo odo mňa bude tlmočník potrebovať, aby sa vedel na tlmočenie pripraviť?

V prvom rade potrebujeme poznať tému – aby sme vedeli, či vôbec zobrať zákazku, alebo radšej odporučiť kolegyňu či kolegu, ktorý má v danej oblasti skúsenosti. A potom potrebujeme čo najviac podkladov. Prezentáciu danej firmy/rečníka (alebo ich web), materiály k tlmočenej téme, mená (alebo najlepšie profily) osôb, ktoré budú prítomné. V deň tlmočenia musíme na 100 % vedieť čo najviac a mať tému do hĺbky naštudovanú. Len tak sa môžeme zodpovedne pripraviť a vyhnúť nechceným prešľapom či nedorozumeniam.

V prvom rade potrebujeme poznať tému – aby sme vedeli, či vôbec zobrať zákazku, alebo radšej odporučiť kolegyňu či kolegu, ktorý má v danej oblasti skúsenosti. A potom potrebujeme čo najviac podkladov. Prezentáciu danej firmy/rečníka (alebo ich web), materiály k tlmočenej téme, mená (alebo najlepšie profily) osôb, ktoré budú prítomné. V deň tlmočenia musíme na 100 % vedieť čo najviac a mať tému do hĺbky naštudovanú. Len tak sa môžeme zodpovedne pripraviť a vyhnúť nechceným prešľapom či nedorozumeniam.

Sú skutočne nutní pri simultánnom tlmočení dvaja tlmočníci?

Určite, ak vám záleží na tom, aby bolo tlmočenie dobré.
Simultánne tlmočenie je pre človeka mentálne veľmi vyčerpávajúca činnosť. Ani tí najlepší tlmočníci na svete nezvládnu viac ako pol hodiny nepretržitého tlmočenia bez toho, aby sa to odrazilo na kvalite tlmočenia. Presne preto sedia v kabíne dvaja a pravidelne sa striedajú. Nebudete predsa prerušovať konferenciu len preto, lebo si tlmočník potrebuje oddýchnuť.

Určite, ak vám záleží na tom, aby bolo tlmočenie dobré.
Simultánne tlmočenie je pre človeka mentálne veľmi vyčerpávajúca činnosť. Ani tí najlepší tlmočníci na svete nezvládnu viac ako pol hodiny nepretržitého tlmočenia bez toho, aby sa to odrazilo na kvalite tlmočenia. Presne preto sedia v kabíne dvaja a pravidelne sa striedajú. Nebudete predsa prerušovať konferenciu len preto, lebo si tlmočník potrebuje oddýchnuť.

Chcem byť tlmočený. Ako to prebieha a čo navyše odo mňa potrebujete?

- Čo najpresnejšiu informáciu o programe podujatia, účastníkoch (rečníkoch), ak je to možné, aj podklady či prezentácie, ktoré budú rečníci používať
- v prípade simultánneho tlmočenia treba zabezpečiť techniku (vieme odporučiť overených dodávateľov)
- v prípade netypických podujatí aj jasné zadanie toho, čo, kedy a komu treba tlmočiť,
- v prípade podujatí, kde sa tlmočí do viacerých jazykov, aj kontakt na ostatných tlmočníkov,
- v prípade podujatí mimo nášho pôsobiska (Bratislavy a okolia) aj ujasniť si podmienky ubytovania a prepravy.

- Čo najpresnejšiu informáciu o programe podujatia, účastníkoch (rečníkoch), ak je to možné, aj podklady či prezentácie, ktoré budú rečníci používať
- v prípade simultánneho tlmočenia treba zabezpečiť techniku (vieme odporučiť overených dodávateľov)
- v prípade netypických podujatí aj jasné zadanie toho, čo, kedy a komu treba tlmočiť,
- v prípade podujatí, kde sa tlmočí do viacerých jazykov, aj kontakt na ostatných tlmočníkov,
- v prípade podujatí mimo nášho pôsobiska (Bratislavy a okolia) aj ujasniť si podmienky ubytovania a prepravy.

Kontaktujte nás a presvedčte sa sami

03-150

Pavol Šveda

+421 905 396 485

01-150

Henriette Geierová

 +421 905 511 804

04-150

Ivo Poláček

+421 904 331 649

02-150

Mária Mlynarčíková

+421 907 770 001

Kontakt:

info@interpreters.sk

Pavol Šveda — sveda@interpreters.sk
Henriette Geierová — geierova@interpreters.sk
Ivo Poláček — polacek@interpreters.sk
Mária Mlynarčíková — mlynarcikova@interpreters.sk

Sociálne siete: 

ig y
fb2 y

© interpreters.sk 2018