Justičný palác v Norimbergu teda mal techniku – nemal však tlmočníkov.

Výber tlmočníkov pre Norimberský proces sa začal v USA, keďže Spojené štáty zodpovedali za jazykové služby pre tento tribunál a platili ich. Pôvodne sa počítalo so šiestimi tlmočníkmi pre každý zo štyroch jazykov. Okrem tlmočníkov bolo potrebné vybrať aj administratívne sily do tlmočníckeho oddelenia, prekladateľov a stenografov. Začiatkom októbra 1945 sa aj Británia, Francúzsko a ZSSR zaviazali poskytnúť kvalifikovaných tlmočníkov.

Plukovníkovi Léonovi Dostertovi pripadla úloha vybrať tlmočníkov, prekladateľov a stenografov v USA. Vôbec to nebola jednoduchá úloha, pretože povolanie simultánneho tlmočníka v tých časoch neexistovalo, a preto ani skúšajúci presne nevedeli, aké kritériá by mali uplatniť na kandidátov. Rozhodli sa vychádzať z toho, čo poznali – teda z požiadaviek na konzekutívneho tlmočníka. Hľadali preto ľudí, ktorí výborne ovládali dva jazyky a mali široký všeobecný prehľad. Bolo však zrejmé, že kandidáti budú potrebovať ešte niečo navyše – schopnosť zachovať rozvahu a pokoj vo veľmi vypätých a stresujúcich situáciách.

Dostert vypracoval výberovú skúšku, v rámci ktorej skúšajúci otestovali uchádzačov zo znalosti názvov 10 stromov, 10 automobilových súčiastok či 10 poľnohospodárskych náradí v oboch jazykoch. Cieľom nebolo zistiť ich všeobecnú znalosť jazyka, ale špecializovanejšiu slovnú zásobu. Ukázalo sa napríklad, že mnohí ľudia žijúci v meste napríklad neovládali názvy poľnohospodárskeho náradia ani vo svojom materinskom jazyku.

Tí, ktorí úspešne prešli testom, odleteli do Norimbergu. Prvých 10 až 15 tlmočníkov z potrebných 69 prišlo do Norimbergu začiatkom októbra 1945.

Druhá časť skúšky tlmočníkov pozostávala zo simulovaného súdneho konania so simultánnym tlmočením, kde otestovali ich schopnosť počúvať v jednom jazyku a súčasne tlmočiť do druhého. To preosialo tých kandidátov, ktorí vedeli zvládnuť stres a rýchle tempo. Väčšina tlmočníkov uprednostňovala tlmočenie do materinského jazyka, ale podľa skúšajúcich najlepšie výsledky dosiahli, keď tlmočili do druhého jazyka. Podľa nich tlmočník v prvom rade musí dokonale rozumieť prejavu v materinskom jazyku a potom ho vhodne pretlmočí do cudzieho jazyka. Toto bol systém, ktorý si zvolili pre Norimberský proces. Tlmočníci v medzinárodných inštitúciách v súčasnosti tlmočia z cudzích jazykov do svojho materinského, pretože v ňom sa vedia najlepšie vyjadriť – teda opačne než v Norimbergu.

V Norimbergu tlmočníci pracovali v troch tímoch, pričom každý tím mal 12 tlmočníkov. Každý deň boli nasadené dva tímy, ktoré sa striedali, a tretí tím mal „voľno“ – často mu vtedy pridelili inú prácu. Každá kabína mala troch tlmočníkov. Šéf tlmočníkov mal k dispozícii aj dve svetlá – žlté signalizovalo predsedajúcemu, že hovorí príliš rýchlo alebo že je potrebné zopakovať, čo povedal. Červené značilo technický problém alebo potrebu vymeniť tlmočníka. Aj dnes niektoré tlmočnícke zariadenia majú tlačidlo, ktoré po stlačení signalizuje rečníkovi, že má spomaliť. V praxi to však veľmi nefunguje.

Napriek problémom, ktoré nová technika a prví simultánni tlmočníci museli prekonať, osvedčili sa. Stali sa súčasťou Norimberského procesu počas vyše 10 mesiacov a 216 pojednávacích dní a tlmočili i rozsudky, ktoré 22 obvineným prečítali 1. októbra 1946.


Záber na časť sály, kde pracovali tlmočníci. Autor fotografie: Ray D'Addario, 29.3.1946

Po skončení Norimberského procesu niektorí tlmočníci zostali a pracovali ešte počas tzv. následných norimberských procesov. Iní sa vrátili domov k svojmu pôvodnému povolaniu. Pre niektorých to bola len krátka epizóda v pracovnom živote, pre iných začiatok či pokračovanie kariéry tlmočníka.

Tak či onak, muselo to byť veľmi náročné – vo vojnou zničenom meste vidieť, počúvať a tlmočiť o fašistických zverstvách. Takáto neľahká bola práca jedných z prvých simultánnych tlmočníkov na svete.

Zdroje:

Gaiba, Francesca: The Origins of Simultaneous Interpretation: The Nurenberg Trial. University of Ottawa Press, 1998

The New York Times, 1945 – 1946

Webove stránky: Georgetown University, Occidental College, AIIC, IBM

United States Holocaust Memorial Museum Collection